Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Onze Vertrouwenscontactpersoon is Mevrouw Anneke Kruidenberg.
Telefoon: 0294 25 45 28 / 06 517 15 431
Email: kruidenberg@xs4all.nl

De VCP adviseert en stimuleert de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. In de Flitsen van februari 2020 heeft een uitgebreid interview gestaan met Anneke.